เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
สาระสนเทศ

 
สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 8,092
  • Yesterday: 46,177
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 11,514,116
  • 2020: 10,024,981
  • 2021: 8,034,543
  • 2022: 4,851,098
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:1,984
  • Daily: 47,619
  • Monthly: 1,448,436
  • Yearly: 17,381,039
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
   ประวัติความเป็นมา

           
                          โรงพยาบาลพนาก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527  เป็นโรงพยาบาลขนาด  10  เตียงด้วยงบประมาณการก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่  15 ไร่  3 งาน  69  ตารางวา  บ้านเลขที่  225  หมู่ 12            ตำบลพนา  อำเภอพนา  จังหวัดอุบลราชธานี (ขณะนั้น)พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณขยายเป็นโรงพยาบาล  30  เตียงก่อสร้างด้วยงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขทางราชการจึงได้ย้ายที่ก่อสร้างที่ดินวนอุทยานดอนเจ้าปู่ตา ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่ถนนพนา-ตระการพืชผล หมู่ 2 บ้านดอนขวัญ  ตำบลพนา  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ  เนื้อที่  25  ไร่  2 งาน  89 ตารางวา โดยย้ายที่ทำการแห่งใหม่นี้ เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2542 ส่วนพื้นที่โรงพยาบาล 10 เตียงเดิม ได้ปรับปรุงเป็นศูนย์แพทย์แผนไทยที่มีการให้การบริการด้านแพทย์แผนไทย นวด อบ ประคบ สมุนไพร การผลิตยาสมุนไพร การฝึกอบรมด้านแพทย์แผนไทย  มีผู้อำนวยการทั้งหมด 10 คน คนปัจจุบันคือ นายแพทย์ปฐมพงศ์   ปรุโปร่ง  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ  เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2551                จากการที่ชุมชนพนาเป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า  300  ปีมีสังคม วัฒนธรรม แบบชาวพุทธมีพระเหลาเทพนิมิตเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีธรรมชาติที่สงบร่มรื่น ทำให้อำเภอพนาเป็นอำเภอที่มีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมแบบค่อยเป็นค่อยไปและปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นที่                มีคำขวัญของอำเภอว่า “พนาเมืองเก่า พระเหลาเทพนิมิตร ผ้าขิตสวยดี มัดหมี่จานลาน วนอุทยานดอนเจ้าปู่ เมืองครูนักปราชญ์” และมีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอำเภอว่า “พนาเมืองน่าอยู่ ชูการศึกษา    พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้นำแพทย์แผนไทย” มีประชากรทั้งอำเภอ  29,868  คนมีประชากร  UC   21,674   คน  มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย                                 
                       - โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  30  เตียง    1  แห่ง                                
                       - ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา                      1  แห่ง (รพ.เดิม ภายใต้การบริหารของโรงพยาบาลพนา)
                       -  โรงพยาบาลตำบล                              5  แห่ง
                       
    

          

  สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2008-04-01 (12721 ครั้ง)

  [ ย้อนกลับ ]