เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
สาระสนเทศ

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 4,531
  • Yesterday: 13,710
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 11,514,116
  • 2020: 9,666,784
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:478
  • Daily: 11,466
  • Monthly: 348,774
  • Yearly: 4,185,246
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
  โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร : สถิติการเข้าชม

  สถิติประจำชั่วโมง ตุลาคม 23, 2020

  ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
  00:00 - 00:59 4.682% (859)
  01:00 - 01:59 3.739% (686)
  02:00 - 02:59 4.300% (789)
  03:00 - 03:59 4.071% (747)
  04:00 - 04:59 4.769% (875)
  05:00 - 05:59 4.900% (899)
  06:00 - 06:59 4.480% (822)
  07:00 - 07:59 5.074% (931)
  08:00 - 08:59 8.252% (1514)
  09:00 - 09:59 7.615% (1397)
  10:00 - 10:59 4.355% (799)
  11:00 - 11:59 4.104% (753)
  12:00 - 12:59 3.461% (635)
  13:00 - 13:59 3.739% (686)
  14:00 - 14:59 3.870% (710)
  15:00 - 15:59 3.984% (731)
  16:00 - 16:59 3.445% (632)
  17:00 - 17:59 3.325% (610)
  18:00 - 18:59 3.068% (563)
  19:00 - 19:59 3.008% (552)
  20:00 - 20:59 2.643% (485)
  21:00 - 21:59 3.357% (616)
  22:00 - 22:59 2.730% (501)
  23:00 - 23:59 3.014% (553)

  [ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]